OTDK különdíjasok - 2007

A 2007. évi OTDK-ra Társaságunk a verseny 16 szekciójában egy-egy különdíjat ajánlott fel, melyet minden szekcióban annak a versenyzőnek adományoztunk, aki az adott tudományterületen a legértékesebb tudományos eredményt érte el. Gratulálunk a nyerteseknek!

Hír időpontja

2007. április 25. szerda, 18:43
A kiosztott különdíjak nyertesei az alábbi táblázatban találhatóak meg:
 
 Szekció Díjazott neve Intézménye Dolgozat címe
Agrártudomány Zsiros László BCE KERTK Baktérium indukálta általános védekezési reakció hatása a dohány mozaik vírus (TMV) fertőzés lefolyására
Állam- és jogtudomány Nagy Gusztáv PPKE JÁK Szükségünk van-e új Alkotmányra? Hatályos Alkotmányunk néhány hiányosssága és pontatlansága - egy új Alkotmány koncepciója felé
Biológia Schauer Tamás SZTE TTK A Drosophila Fcp1 in vivo funkciójának vizsgálata
Fizika, földtudományok, matematika Vígh Viktor SZTE TTK 3-dimenziós konvex testek approximációja adott élszámú politópokkal
Hadtudomány Révész Tamás Berzsenyi Dániel Főiskola Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium Adalékok a magyar katonai repülés történetéhez: Petróczy István ezredes, a magyar légierő "atyja"
Humántudomány Gyöngyössy Orsolya  SZTE BTK "Adom végbúcsúzásom, a legutólsó szólásom…" Knapek Dezső halotti búcsúztatói
Informatika Urbán András BME VIK Empirikus portfólióstratégiák
Kémiai és vegyipari Tarcsay Ákos BME VBK Kemotaxisra épülő irányított gyógyszer célbajuttatás vizsgálata DD monocitákkal
Közgazdaságtudomány Dancs Ágnes BCE KTK Tőkeindexált államkötvény kibocsátásának lehetőségei és kockázatai
Műszaki tudomány Tóth András, Benedek Balázs BMF NIK, BMF NIK Jelbeszéd felismerő rendszer
Művészeti és művészettudományi Horváth Emőke Ágnes EMTE TMK A félszemű preparátum - film és irodalom viszonya a Taxidermia című filmben
Orvostudomány Magyarics Zoltán   DE OEC  Plazmacitoid dendritikus sejtek specifikus aktiválást követő fenotípus-profiljának vizsgálata
Pedagógiai, pszichológiai, közművelődési és könyvtártudomány Bella Katalin  ELTE BTK Főpapi könyvtár a XVIII. században - Padányi Biró Márton élete, munkássága, könyvkultúrája alapján
Tantárgypedagógiai és oktatástechnológiai Sinkó Edina SZIE ABK Az epilepsziával kapcsolatos ismeretek a felsőoktatásban segítő szakmát tanulók körében
Társadalomtudomány Baumann Tímea Pécsi Tudományegyetem BTK Kinek kell ez az iskola? Narratívák egy iskolabezárás mentén.
Testnevelési- és sporttudomány Győri László SE TSK A budapesti középiskolások életmódjának vizsgálata