OTDK különdíjasok - 2005

A 2005. évi OTDK-ra Társaságunk a verseny 16 szekciójában egy-egy különdíjat ajánlott fel, melyet minden szekcióban annak a versenyzőnek adományoztunk, aki az adott tudományterületen a legértékesebb tudományos eredményt érte el. Gratulálunk a nyerteseknek!

Hír időpontja

2005. április 25. hétfő, 18:30
A kiosztott különdíjak nyertesei az alábbi táblázatban találhatóak meg:
 
 Szekció Díjazott neve Intézménye Dolgozat címe
Agrártudományi Szekció Bázár György Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar, Genetika és biotechnika az állettenyésztésben tagozat A bacon jelleg módosítási lehetősége CT-re alapozott szelekcióval sertésben
Állam- és Jogtudományi Szekció Tóth László ELTE Választottbíróság elé vihető ügyek a magyar jogban
Biológia Szekció Kósa Annamária ELTE TTK  A monomer protoklorofillid formák szerepe a zöldülésben. Natív szerkezet, aggregáció és fotokémiai aktivitás vizsgálata in vivo és in vitro
Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Kálmán Orsolya Szegedi TE TTK Egyszerű kvantumos kapuk és a teleportáció gömbi Wigner-függvényes leírása
Hadtudományi Szekció Zán Krisztina ZMNE Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, tükröződése a Határőrség idegenrendészeti gyakorlatában
Humán Tudományi Szekció Kránicz Gábor Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Ady Endre Istenes- verseiről a Sion-hegy alatt ciklus kapcsán
Informatika Tudományi Szekció Iván Csongor Szegedi TE Nyelvek shuffle-iteráltjai
Kémiai és Vegyipari Szekció Rokob Tibor András ELTE Szilárd elektródok felületi feszültségének vizsgálata bending beam módszerrel
Közgazdaságtudományi Szekció Soós Róbert Attila  BCE GTK Vezetői opciók árazása - lehetőségek és magyarországi gyakorlat 
Műszaki Tudományi Szekció Sikoray-Varga Béla BME Építőmérnöki Kar Szabadfelszínű áramlások térbeli jellemzőinek és turbulencia paramétereinek vizsgálata akusztikus dopler elvű méréssel
Művészeti és Művészettudományi Szekció Zakar József  Magyar Iparművészeti Egyetem Balog Lajos ceglédi fazekas munkássága a 20. század elején válságot megélt népi kerámiaművészet tükrében
Orvostudományi Szekció Horváth Béla - Őrsy Petra SE ÁOK, Heidelbergi Egyetem Egér thoracalis aorta endothelium-függő relaxációinak vizsgálata
Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció Vargáné Molnár Márta Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar  A krónikus vesebeteg gyermekek gyógypedagógiai vizsgálata, különös tekintettel az oktatási esélyegyenlőségre 
Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szekció Kátay Bálint BME Újszerű, interaktív valószínűségszámítás segédanyag megvalósítása WEBes felületen 
Társadalomtudományi Szekció Orosz Szilárd Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Angyali ontológia (Wim Wenders: Berlin fölött az ég)
Testnevelés és Sporttudományi Szekció Bognár Katalin - Szabó Zsófia SE TSK A kalória-csökkentés és az edzés hatása a tanulásra és az agy redoxállapotára