Lezárult a Kutató kerestetik projekt

A Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának 2014-es, Kutató kerestetik projektjének alapvető célja az volt, hogy aranyérmeseink segítségével összegyűjtsük és feldolgozzuk a magyar kutatóvá válás legjobb gyakorlatait, és ezt népszerűsítsük a tehetséges középiskolások és egyetemi hallgatók körében. Te is lehetsz tudós! Te is lehetsz kutató! alcímmel a Társaság országjárást szervezett, amelynek során tizenegy helyszínen, összesen kb. 400 tehetséges hallgatónak (középiskolásoknak, egyetemistáknak, doktoranduszoknak) mutatta be a tudományos, kutatói életpályát, az oda vezető utat. Ezzel párhuzamosan a PSAT online kérdőívvel térképezte fel a fiatal kutatók kutatással, kutatókkal kapcsolatos attitűdjeit, véleményét, a pálya nehézségeit és javaslataikat. Ezután a társaság tagjai más, a tehetséggondozásban érdekelt szervezetek (DoSz, KutDiák, OTDT) és az oktatási kormányzat képviselőivel is eszmét cseréltek egy egynapos workshop keretében a fiatal kutatók tapasztalatairól, nehézségeiről, és a kutatói életpálya népszerűsítéséről. Végül pedig a projekt keretében megjelent a „Kutató kerestetik” című könyv, amely a kutatás és a fórum eredményének ismertetése mellett színes interjúkkal is igyekszik megkönnyíteni a jövőbeni tudósok pályaválasztási és egyéb döntéseit.

Hír időpontja

2014. július 20. vasárnap, 10:30

A Te is lehetsz tudós! Te is lehetsz kutató! alcímű országjárás keretében 11 helyszínre jutottak el az aranyérmesek, ahol előadást tartottak és válaszoltak a hallgatóság kérdéseire. Az országjárásokon levetítették a négy Pro Scientia Aranyérmes életútját megrajzoló, 2013-ban elkészült filmet (Páratlan Sikerekről Álmodó Tudósok – Pro Scientia Aranyérmesek Társasága), valamint egy prezentációt is, amelyben a PSAT-ot és az aranyérmet, továbbá a tehetség kibontakoztatásának lehetőségeit, a tudományos, kutatói életpályát, az oda vezető utat mutatták be.

Az országjárások helyszíneit és előadóit úgy választottuk meg, hogy különböző helyszínekre jussunk el, és így a hallgatóság reakcióira alapítva a gyűjtött tapasztalatok is sokfélék legyenek. Az előadások megszervezése a fogadó intézményekkel olykor nehézkes volt, főleg azért, mert az április-májusi időszak már a tanév végét jelenti, számos intézményben előre szervezett programokkal. Ha azonban sikerült beilleszteni ezek közé az előadásainkat, akkor a részvétel általában magas volt, így az eredetileg tervezett összes részvétel dupláját sikerült elérni. Az előadásainkon részt vett különböző korcsoportok (középiskolások, egyetemisták, doktorandusz hallgatók) természetesen különböző előismeretekkel rendelkeztek és életkoruknak megfelelően különbözőképpen reagáltak a hallottakra, amit a projekt későbbi fázisában már be tudtunk építeni az új előadásainkba. Hasznos volt számunkra, hogy érdekes és tanulságos kérdéseket tudtunk összegyűjteni az interaktív előadásokon és az ezeket követő kötetlen beszélgetések alkalmával. Több alkalommal az előadást követően néhány diák e-mailben is megkereste a PSAT-ot vagy az előadót. személyes kapcsolatfelvételek történtek. A találkozók sikerét bizonyítja, hogy számos előadót későbbi időpontra visszahívtak az egyes intézmények, illetve ezek nyomán szívesen várnak szakmai előadóként is aranyérmeseket. Az országjárás arra is nagyszerű lehetőséget biztosított nekünk, hogy a megfelelő célcsoportot ne csak egyesületünkkel, hanem a tehetséggondozásban kiemelkedő szerepet játszó egyéb, és a PSAT-tal kapcsolatban álló szervezetekkel, pl. a DOSz-szal és a KutDiák mozgalommal is megismertessük. A visszajelzések alapján állíthatjuk, hogy több sikeres kapcsolatfelvétel történt már velük is. A 11 alkalmas országjárás során sok új, személyes kapcsolatot sikerült kialakítani fiatal kutatókkal, illetve a kutatást tervező középiskolásokkal, egyetemistákkal. Az előadásunk fő célkitűzése volt, hogy felajánljuk, hogy a Pro Scientia Aranyérmesek szívesen segítenek a jövőben nekik, ha konzulenst keresnek a kutatómunkájukhoz. Az előadások során jelenléti íveket is körbeadtunk és kértük a hallgatóságot, hogy adják meg az email címüket a későbbi információcsere megkönnyítése céljából. Törekedtünk arra, hogy az így összegyűjtött email címekre eljuttassuk a projekt kérdőívének linkjét. Ennek is köszönhető, hogy a kérdőívet kitöltők száma minden előzetes várakozásunkat felülmúlta. Az előadássorozat arra is jó lehetőséget biztosított, hogy a DoSz és KutDiák szervezeteket is bemutassuk a megfelelő közönség számára.

A KutDiák mozgalom vezetőinek felajánlottuk, hogy az érmesek között népszerűsítjük a mentor programjukat és próbáljuk propagálni, hogy minél több aranyérmes vegyen részt konzulensként a középiskolások tudományos kutatásának elősegítésében.

Az országjárásokról összefoglaló cikkeket készítettünk, ezeket több helyen megjelentettük, emellett a fogadó intézmények is tettek közzé híreket ezekről az eseményekről saját honlapjaikon.

      

A projekt keretén belül sokszorosítottuk a már említett filmet és a tavalyi előadássorozat összefoglalóit tartalmazó DVD-t is, amelyek terjesztése az országjárások során kezdődött meg.

A Társaság elvégzett egy tehetséges fiatalokkal kapcsolatos kutatást online kérdőíves felmérés formában. Több mint 1000 doktorandusz és egyetemi hallgató töltötte ki a kérdőívet, amely válaszok közül kb. 850-et (30 év alatti fiatalok) dolgoztunk fel. Kisorsoltuk a kitöltők között az e-book olvasót. Megtörtént a kérdőívek kiértékelése, és az erről szóló tanulmány megjelent a projekt keretében kiadott „Kutató kerestetik” című könyvben. A Tehetségkutatási Kérdőív által létrejött hallgatói-kutatói adatbázis a későbbiekben további értékes tanulságokkal szolgáló összehasonlító kutatás alapját képezheti, és ezáltal a társaság más feladatainak végrehajtásához is hasznosnak fog bizonyulni. 

A tehetségkutatási kérdőív igen magas kitöltöttsége nagy siker, ez egyrészt jelzi, hogy a projektet szívesen fogadta a célcsoport, másrészt a hallgatók és fiatal kutatók örülnek annak, hogy véleményüket meghallgatják. A kérdőívben sok „nyitott kérdés” is szerepelt, ahol a kitöltők szabadon fogalmazhatták meg egy-egy témában a véleményüket. Ezen kérdések kiértékelése hosszabb időt vett igénybe, viszont olyan területekről is tudtunk információt gyűjteni, amire előzetesen nem feltétlenül gondoltunk. A kérdőív eredménye és a kitöltők által felvetett problémák jó alapot adtak az egynapos konferenciánknak (workshop) is.

A Társaság 22 tagja a Kutató Diákok Mozgalma, a DOSZ, az OTDT és az Oktatásfejlesztési Intézet meghívott résztvevői bevonásával workshopot tartott, amely a fiatal kutatók helyzetét, lehetőségeit és nehézségeit tekintette át. A workshopról egy összefoglaló tanulmány, továbbá videófelvétel és egy ismertető cikk is készült. Utóbbiakat Youtube csatornánkon és weboldalunkon publikáltuk; a tanulmány a most kiadott könyvünkben jelent meg. A workshopon részt vett aranyérmesek szinte az összes tudományágat képviselték, voltak közöttük korábbi és friss érmesek is, így lehetőségünk volt egy-egy téma kapcsán a véleményeket ütköztetni és vitatkozni is. A workshopon sikerült a DOSZ-szal a Kutató Diákok Szövetségével, az OTDT-vel és az OFI-val már korábban fennálló kapcsolatainkat is megerősíteni, elmélyíteni. A projekt keretében megvalósult workshopról videófelvételt készítettünk, amit publikáltunk a Youtube csatornánkon és a honlapon is közzétettük, így a kutatást végző, vagy azt tervező fiatalok könnyen elérhetnek ebben a formában is aranyérmesektől származó hasznos tanácsokat.
 

Megjelent a „Kutató kerestetik” című könyv, amely a már említett kérdőíves kutatás eredményein és a workshop tanulságait megfogalmazó tanulmányon kívül tartalmaz 12 interjút, amelyekben különböző tudományterületeken működő Pro Scientia Aranyérmesek számolnak be saját életútjukról és adnak tanácsokat a tudományos pályára készülő mai középiskolások és egyetemisták részére. További 20-25 a könyvbe be nem került hasonló interjú hamarosan honlapunkon jelenik meg folyamatosan. A „Kutató kerestetik” könyv megírása igazi csapatmunka volt, több olyan aranyérmes is részt vett a könyv egyes fejezeteinek kidolgozásában, akik (jelenleg) nem tagjai az Ügyvivő Testületnek. A könyvben szereplő aranyérmes interjúkra való felkérésünket nagy örömmel fogadták az érmesek, ennek kapcsán sok olyan aranyérmest sikerült elérnünk, akik külföldi munka- és/vagy oktatási tapasztalattal is rendelkeznek. Az ő tanácsaik tovább árnyalják a kutatásról alkotott képet. Bízunk benne, hogy a könyv fogadtatása pozitív lesz, bár ezzel kapcsolatos visszajelzéseink az idő rövidsége miatt még nincsenek.

Terjedelmi korlátok miatt az elkészült anyagoknak csak egy része jelenhetett meg könyvben, így sok kiegészítő információt a honlapunkon a PSAT Facebook oldalán publikáltunk és publikálunk a közeljövőben. A fenti forrásokból (országjárások, kérdőív, workshop, interjúk) ugyanis számos olyan konkrét kérdés is kibontakozott, amelyek egy később is folyamatosan bővíthető kérdés-felelet bázis kiindulópontját képezik. Ezért – a könyv mellett – a Kutató kerestetik program másik „kézzelfogható” eredménye lesz egy a psat.hu honlapon néhány hónapon belül online elérhető „GYIK”-jellegű gyűjtemény, „kutatói kiskáté”, amely egy még szélesebb publikum számára nyitja meg a lehetőséget, hogy választ kaphassanak a tudományos kutatói pályával kapcsolatos különféle kérdéseikre.

 

Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programja alapján meghirdetett NTP-FTH-M-13-001 pályázatának támogatásával, a beadott szakmai beszámoló alapján.

   

 

 

 

Letölthető fájlok