Rendkívüli közgyűlés 2020. szeptember 8.

Esemény időpontja

2020. szeptember 8. kedd, 19:00

 

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Az egyesületek veszélyhelyzet idején való működését is szabályozó, 102/2020. (IV.10.) sz. kormányrendelet 5. §-a értelmében a PSAT 2019. évre szóló beszámolóját az elnökség fogadta el, azonban a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül rendkívüli közgyűlést kell tartanunk, amely napirendjére tűzi a beszámoló elfogadásáról szóló elnökségi döntés jóváhagyását. 

A fentiek értelmében 2020. szeptember 8. 18.30 óra napjára összehívom a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület Közgyűlését. A közgyűlés helyszíne: 1021 Budapest, Zuhatag sor 3.

A PSAT Alapszabálya III. rész 5.1. pontja értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. Amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napon (a meghívóban meghatározott későbbi időpontban) és helyen ismételten összeül, és az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. (Alapszabály III. 3.3. pont)

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott Közgyűlés tehát változatlan napirenddel és helyszínen 2020. szeptember 8. napján 19.00 órai kezdettel ül össze.

A Közgyűlés egyetlen tervezett napirendi pontja: a 2019. évi beszámoló elfogadásának megerősítése.

A napirendhez kapcsolódó mellékletek a honlapra való bejelentkezést követően az alábbi linken érhetőek el:
http://psat.hu/hirek/eves-beszamolo-elfogadasa

 

Budapest, 2020. augusztus 24.

 

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla
a PSAT elnöke