Meghívó a PSAT 2020. évi rendes közgyűlésére

Esemény időpontja

2020. október 9. péntek, 08:30

 

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az alapszabályunk értelmében a rendes közgyűlés időpontja minden páros naptári évben azonos a Pro Scientia Aranyérmesek Konferenciájának időpontjával. Ennek értelmében 2020. október 9. napjára összehívom a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület Közgyűlését.

A közgyűlést online tartjuk, melyhez a belépési linket a honlapon a közgyűlési meghívónál tesszük elérhetővé pár napon belül.

 

A közgyűlés időpontja 8.30 óra. A PSAT Alapszabálya III. rész 5.1. pontja értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. Amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy elhalasztott Közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napon (a meghívóban meghatározott későbbi időpontban) és helyen ismételten összeül, és az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. (Alapszabály III. 3.3. pont)

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott Közgyűlés változatlan napirenddel és módon 2020. október 9. napján 17.00 órai kezdettel ül össze.

(Az eddigi tapasztalatok alapján valószínűsíthető, hogy elhalasztott közgyűlésre kerül sor.)

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai a következők:

  1. Az elnökség tájékoztatója a legutóbbi rendes közgyűlés (2019. október 31.) óta eltelt időszakról.
  2. A 2021. évi költségvetési terv elfogadása.
  3. A PSAT befektetési szabályzatának elfogadása.
  4. Az elnökség indítványozza az Alapszabály vonatkozó részeinek érvényesítését a tagdíjhátralékosokkal kapcsolatban (tagság felmondása).
  5. Az elnökség indítványozza az éves tagdíjak emelését.
  6. Előterjesztés tiszteletbeli tagságra.
  7. A 2022. évi PSAK helyszínéről és főszervezőjének személyéről való döntés.
  8. Tisztújítás: az elnökségi és felügyelőbizottsági tagok megválasztása a következő két évre.
  9. Egyebek

A napirendhez kapcsolódó mellékletek, valamint az online konferenciához való csatlakozáshoz szükséges link bejelentkezést követően érhetőek el.
A közgyűlést a Zoom felületén fogjuk lebonyolítani.

Budapest, 2020. szeptember 24.

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla
a PSAT elnöke

 

A védett fájlok letöltéséhez kérjük jelentkezzen be.