Meghívó közgyűlésre 2019. október 31.

Esemény időpontja

2019. október 31. csütörtök, 16:30

Tisztelt Egyesületi Tagok!

Az alapszabályunk értelmében a rendes közgyűlés időpontja minden páratlan naptári évben azonos a Pro Scientia Aranyérmek kiosztásának időpontjával. Ennek értelmében 2019. október 31. napjára összehívom a Pro Scientia Aranyérmesek Társasága Egyesület Közgyűlését.

A közgyűlés helyszíne: a Magyar Tudományos Akadémia Kisterme (1051, Budapest, Széchenyi István tér 9.)

A közgyűlés időpontja 12.30 óra. A PSAT Alapszabálya III. rész 5.1. pontja értelmében a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. Amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 4 óra múlva az eredeti meghívóban szereplő helyen ismételten összeül, és az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. (Alapszabály III. 3.3. pont)

Határozatképtelenség esetén az elhalasztott Közgyűlés változatlan napirenddel és helyszínen 2019. október 31. napján 16:30 órai kezdettel ül össze.

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai a következők:

  1. Az elnökség beszámolója a legutóbbi közgyűlés (2019. május) óta eltelt időszakról, tájékoztatás a PSAK 2020 szervezésének pillanatnyi állásáról.
  2. A 2020. évi költségvetési terv elfogadása.
  3. Az Alapszabály módosítása.
  4. Az elnökség indítványozza az Alapszabály vonatkozó részeinek érvényesítését a tagdíjhátralékosokkal kapcsolatban (tagság felmondása).
  5. Egyebek

 

A napirendhez kapcsolódó mellékletek a honlapra való bejelentkezést követően érhetőek el.

Budapest, 2019. október 14.

 

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla
a PSAT elnöke

 

A védett fájlok letöltéséhez kérjük jelentkezzen be.