Interaktív laborbemutató

Esemény időpontja

2016. április 16. szombat, 10:00

A Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának 2015-ben indult FEL! – Tudománnyal a FELelős Társadalomért c. projektjének legutóbbi állomása a Fedezz FEL! 2. – Rákkutató labor testközelből c. bemutató volt, amelyet Bugyik Edina tartott 2016. április 16-án Budapesten, az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben. Ezúton is köszönjük a Semmelweis Egyetemnek, valamint az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet igazgatójának, Matolcsy András Professzor Úrnak, hogy helyet és lehetőséget biztosított programunk megvalósításához.

 

 

Az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet rendkívül fontos szerepet tölt be a graduális és posztgraduális oktatásban, a mindennapi diagnosztikában és a kutatásban is. Az intézetben zajló kutatások főbb témái: lágyrész daganatok, májregeneráció és angiogenezis, molekuláris és digitális patomorfológia, molekuláris patológia, tumorbiológia. Bemutatónk alkalmával az Angiogenezis munkacsoport laborjába nyerhettek bepillantást a résztvevők.

Örömünkre szolgált, hogy a bemutatóra a meghirdetett létszámkorláthoz képest jóval többen jelentkeztek. Végül, a nagy érdeklődésre való tekintettel két bemutatót tartottunk. A rákkutató labor testközelből való megmutatásának egyik célja volt, hogy azok, akik még nem dolgoztak kutatólaborban, de érdeklődnek a kutatói pálya iránt, bepillanthassanak néhány alapvető, a kísérletekkel kapcsolatos feladatba.

A gyakorlat során a résztvevők megfordultak az intézet állatházában, kipróbálhatták magukat a fagyasztott metszetek készítésében. Az elkészített metszeteken 3 féle festési módszert alkalmaztak. A legegyszerűbb, toluidinkék, valamint hematoxylin-eozin festés mellett egy gyors fluoreszcens jelölést is alkalmaztak. A megfestett metszeteken megismerkedhettek az egérmáj mikroszkópos szerkezetének alapjaival, valamint egy tumoros mintán a tumor és a környező szövet alapvető morfológiai eltéréseivel. A bemutatott dolgok miértjeit és hogyanjait, valamint az igencsak aktív csoportok kérdéseit gyakorlatvezetőként igyekeztem minél részletesebben megválaszolni.

A gyakorlat során kitértünk a kutató több lépcsőben megnyilvánuló felelősségére, az egyéni felelősségtől a csoportos, egy egész intézetet, tudományterületet érintő felelősségen át a kutató társadalomban való felelősségének szerepéig. Alapvetően a saját magunk és társaink épségéért, a saját magunk által elvégzett munkáért tartozunk felelősséggel. A kutatói pályán nagyon fontos az eredmények publikálása, amelyenek során alapvető elvárás a leírt kísérletek reprodukálhatósága. Ezért nagyon fontos a protokollok pontos betartása, új protokoll kidolgozása esetén annak mindenre kiterjedő, precíz leírása. Ez segíthet más kutatókat abban, hogy hasonló témában ugyanazt a módszert eredményesen használhassák anélkül, hogy téves megfigyeléseket tennének.

Egy másik lényeges pont, hogy az alapkutatásban dolgozók például ugyan nem felelősek közvetlenül emberéletekért, sorsokért, de közvetett módon nagyon nagy szerepük lehet. Sok esetben az alapkutatás adja meg a gyógyszerfejlesztők számára a hiányzó láncszemet, így tehát még fontosabb, hogy a közölt eredmények a valóságnak megfeleljenek. Olykor a folyamatok túlzott bonyolultsága miatt a véletlenül hibás megfigyelésnek köszönhetően látnak napvilágot valótlan adatok, ilyenkor például az adott publikációt megcáfoló közlemények tudják helyére billenteni az egyensúlyt. De sajnos akadnak olyan kutatók, akik nem tartják tiszteletben ennek súlyát, így – ki tudja milyen céltól vezérelve – valótlan adatokat tárnak a nyilvánosság elé, melyek visszavethetik a fejlődés ütemét.

A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a résztvevők teljes elégedettséggel távoztak a bemutatókról. Az egyetemi hallgatók kiemelték, hogy számukra nagy pozitívumot jelentett, hogy ez a program nem csak gyakorlatnak volt hirdetve, hanem valóban maguk is kipróbálhattak néhány dolgot. Ez sokaknak fontos segítséget jelent például annak eldöntésében, hogy később is laborban képzelik el a jövőjüket, vagy sem.

Bugyik Edina

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi ErőforrásTámogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett a „Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása” címmel kiírt pályázatának (NTP-FTH-M-15-0002) támogatásával valósult meg.