"Ki vagyok én, és merre tartok?" - válaszok a szocializációs körülmények függvényében

Szabó Beáta

A serdülőkor (és további életszakaszok) fontos fejlődési feladatának tekinthető a címben szereplő kérdésekkel történő foglalkozás, a megválaszolásukra törekvés. Az identitás és a jövőkép konstruktumainak alakulása a pszichés jóllét, valamint a felnőtté válás, a társadalmi integráció szemponjából egyaránt releváns, így ezen változók feltárása, leírása egyben az alakításukra, pozitív befolyásolásukra irányuló törekvések kiindulópontjainak is tekinthető, vagyis komoly gyakorlati vonatkozással bír. Különösen fontos ez azon (halmozottan) hátrányos helyzetű fiatalok esetén, akik jellemzően inkább híján vannak a pozitív énképnek, vagy jövőképnek. Előadásomban különböző szocializációs közegekben élő fiatalok válaszait mutatom be az önmagukra, illetve jövőbeni terveikre, vágyaikra vonatkozó kérdéscsoportok alapján. Vajon különböznek ezek az elképzelések egy elit gimnázium tanulója, vagy egy gyermekotthonos fiatal esetén? Amennyiben igen, milyen tényezők mentén írható le ez az eltérés? Keressük a válaszokat...