Érdekességek a jogi szókincs világából

Papp Olga

A gyakorló jogászok munkájához szorosan hozzátartozik az ügyfelek és a jog nyelve közötti rések vagy éppen szakadékok áthidalása. Ennek egyik iránya az, hogy az ügyfél által elmondottakat a jog nyelvére le kell fordítani az adott helyzet jogi szempontú megértése, minősítése és megoldása érdekében, a másik pedig az, amikor a jogi szakkifejezéseket kell érthető formában elmagyarázni az ügyfél számára. Az előadás arra a helyzetre hoz érdekesnek szánt példákat, amikor a köznyelv és a jogi szaknyelv különleges kapcsolatban áll egymással értelmezési szempontból.
Egyrészt vannak olyan fogalmak, melyek jogi jelentéssel bírnak és a köznyelvben is előfordulnak többé-kevésbé jogi kontextusban, azonban a köznapi használat téves, pontatlan vagy eltérő a jogi tartalomhoz képest. Például ha az ügyfél elmondása szerint kirabolták a lakását, amíg ő nem tartózkodott otthon, ez nyilvánvalóan más jogi minősítést igényel. Vagy azt hallva, hogy valaki elhagyta a pénztárcáját, egy jogász egyáltalán nem gondol olyan sajnálatos eseményre…
Másrészt vannak olyan szavak, melyek a jogban és a köznyelvben teljesen más jelentéssel bírnak. Egy jogban kevésbé tájékozott ügyfél számára az is értelmezésre szorul, hogy mit takar a bírósági „kereset”, vagy mi történik a másodfokú bíróság által „helybenhagyott” ítélettel. Az előadásból többek között kiderül majd, hogy mire asszociál egy jogász akkor, ha például a „gyümölcs”, a „lelet” vagy a „beállítás” szavakat hallja a munkája során és hogyan tudja ezeket lefordítani az ügyfél számára.
Az előadás az elméleti háttér felvillantása érdekében kitér arra, hogy néhány példaként felhozott kifejezés hogyan került a jogi nyelvbe, azaz milyen módjai vannak a jogi terminusalkotásnak, továbbá milyen rétegek különböztethetők meg a jogi nyelvben.
Megállapítható, hogy a jogászok és a laikusok közötti kommunikációnak fontos szerepe van a szakmaiság és a közérthetőség közötti egyensúly megtalálásában, a szaknyelv és a hétköznapi jogi ismeretek fejlődésében, hiszen ez utóbbi komoly gyakorlati jelentőséggel bír az ügyfelek oldalán.