Az EU és Afrika kutatás-fejlesztési kapcsolatai

Udvari Beáta

A fejlődő országok jelentős hányadának felzárkózási folyamatát gátolja az, hogy alacsony hozzáadott értékű termékek exportjától függ gazdaságuk, azonban ez az innovációs kapacitás és a technológia fejlesztésével jelentős mértékben javítható lenne. Ezt felismerve fogalmazták meg a fejlett és fejlődő országok közötti technológiai együttműködés fejlesztését a Fenntartható Fejlesztési Célok (2016-2030) keretében is. Az EU is ösztönzi a kutatás és innováció területén a nemzetközi kooperációt, és kiemelten foglalkozik az afrikai térséggel is. A politikák fejlesztési célú koherencia elve mentén kiemeli, hogy az EU-s innovációpolitikának hozzá kell járulnia a nemzetközi fejlesztési együttműködés céljainak teljesüléséhez. E kutatás során e kérdésköröket járom körül, Afrika térségére koncentrálva. Az elemzés során megvizsgálom, hogy milyen stratégiát határoztak meg ezen együttműködésre, majd statisztikai elemzéssel, valamint a Szegedi Tudományegyetemen tanuló afrikai PhD-hallgatókkal folytatott kérdőívek (esetlegesen interjúk) segítségével értékelem ezeket.