Az egészségközpontú fittség mérésének lehetősége sajátos nevelési igényű gyermekeknél, a NETFIT® adaptálása

Kälbli Katalin, Kaj Mónika, Király Anita, Csányi Tamás

Bevezetés
A 2014/15 tanévtől a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében minden iskolában 5. osztálytól kötelező a gyermekeknek a NETFIT®-tel (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt) való felmérése. A tesztet tipikus fejlődésű gyermekek vizsgálatára fejlesztették ki, így a törvényi előírást a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket tanító pedagógusok nem minden esetben tudták betartani. A minőségi oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, továbbá az SNI gyermekek egészségtudatos életvezetésének kialakítása érdekében a Kormány megbízásából 2016 szeptemberében a Magyar Diáksport Szövetség megkezdte a NETFIT® adaptálását SNI-s gyermekekre.
Anyag és módszerek
2017. március és november között 1206 SNI-s gyermek (443 fő enyhe értelmi fogyatékosság, 561 fő egyéb pszichés fejlődési zavar, 32 fő autizmus spektrum zavar, 56 fő látássérülés, 70 fő hallássérülés, 44 fő mozgáskorlátozottság) fittségi állapotát vizsgáltunk a NETFIT®-tel és SNI területenként eltérő alternatív tesztekkel. Autizmus spektrum zavarral élő és látássérült gyermekek esetén a méréshez használt tesztek megbízhatósági vizsgálatait is elvégeztük. Spiroergometriás vizsgálattal 3 kardiovaszkuláris fittségi tesztet (20 méteres ingafutás teszt, egy mérföldes gyaloglóteszt és YMCA fellépő teszt) validáltunk látássérült gyermekekre.
Eredmények
Az SNI-s gyermekek fittségi állapota SNI csoportonként és tesztenként eltérő mértékű különbséget mutat a tipikus fejlődésű gyermekek eredményeitől. A vázizomzati fittségi profil tesztjeiben az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek a tipikus fejlődésű gyermekekhez képest gyengébb eredményeket értek el (a sztenderd értékek átlagosan 20 percentilisponttal lejjebb helyezkednek el), így esetükben az egészségzóna sztenderdeket módosítottuk. A 20 méteres ingafutás tesztben a maximális oxigénfelvevő képességét becslő – tipikus fejlődésű gyermekeknél használatos – képletet használva a vak gyermekek mindössze 7.7%-a került egészségzónába, szemben a tipikus fejlődésű gyermekek 61,8%-ával. A maximális oxigénfelvevő képesség becslésére esetükben új képlet került kidolgozásra.
Következtetés
Kutatási eredményeink a NETFIT® SNI gyermekekre történő adaptációjának szükségességét alátámasztották. Az SNI gyermekek egyéni szükségleteinek figyelembe vétele érdekében egy javasolt és opcionális teszteket magába foglaló rugalmas tesztrendszer került kialakításra. A tesztfelvételt kézikönyv és videók segítik a jövőben.
Kulcsszavak: NETFIT®, sajátos nevelési igény (SNI)