Az automatizált járművek nóvuma egy jogász szemszögéből

Csitei Béla

Előadásomban a laikusok számára is megragadható képet kívánok nyújtani az önvezető járművek és a tételes jogi szabályozás lehetséges kapcsolódási pontjairól, különösképpen arról, hogy az emberi tényező háttérbe szorulása milyen változásokat indukálhat hazánk polgári jogi felelősségi rendszerében.

E járművek megjelenése számos előnnyel kecsegtet, amelyek közül minden bizonnyal a közlekedési balesetek számának lehetséges csökkenése bír a legnagyobb jelentőséggel. Mivel a balesetek kb. 90 %-a valamilyen emberi mulasztásra vagy szabályszegésre vezethető vissza, ezért az önvezető rendszerek elterjedése nagymértékben hozzájárulhat a közlekedés egészének biztonságosabbá tételéhez. Az emberi beavatkozás szükségtelensége tehermentesítheti a járművek vezetőit, akik a korábban a járművek irányítására fordított idejüket pihenésre vagy munkavégzésre használhatják fel. Emellett sokak életét megkönnyítheti, hogy az önvezető közlekedési eszközöket vezetési jogosítvánnyal nem rendelkező, valamint vezetői problémákkal küszködő személyek is használhatják majd. Szintén érdemes megemlíteni, hogy a jármű irányításának optimalizálásával mérsékelhető a károsanyag-kibocsátás, a csökkentett energiafelhasználás pedig előmozdíthatja a környezet fokozottabb védelmét.

Az önvezető rendszerek elterjedésének ösztönzése tehát kívánatos, hiszen azok nemcsak a mindennapjainkat tehetik komfortosabbá, hanem számtalan emberi életet is megóvhatnak. A technológia egyre szélesebb körű alkalmazása ugyanakkor számos jogilag releváns kérdés megválaszolását is aktualizálja. Előadásomban nem kívánom részletesen elemezni e kérdések egyikét sem, pusztán betekintést kívánok nyújtani arra, hogy az autonóm módon közlekedő járművek elterjedésével párhuzamosan milyen feladatok hárulnak majd a jogalkotóra, és a jelenleg hatályos polgári jogi felelősségi normák mennyiben lesznek majd fenntarthatónak.