Tagság felmondása

Kellemetlen kötelességünknek eleget téve ma közel 200 figyelmeztető levelet küldtünk ki azoknak a tagtársainknak, akiknek jelentős tagdíj-elmaradásuk halmozódott fel.

A PSAT elnöksége és titkára a 2017. november 20-án tartott közgyűlés 4. számú határozata értelmében eljárva az e-mailes megkereséseket és általános felhívásokat követően postai levélben névre szólóan is értesítette a tagdíj-hátralékkalrendelkező tagjait, hogy tagi kötelességüket elmulasztották és így az Alapszabály II. 2.3. pontja értelmében tagságuk felmondással megszüntethető.

Reméljük, levelüket senki sem fogja "zaklatásként" értelmezni, bár tisztában vagyunk vele, hogy többen régtől fogva nem tartották a kapcsolatot a PSAT-tal, esetleg tévesen úgy vélték, hogy tagságuk "hallgatással" megszűnt. A korábbi években az elnökség illetve az ügyvivő testületek alkalmanként küldtek figyelmeztetéseket a tagoknak körlevélben, hírlevélben a nekünk megadott elérhetőségekre, legtöbbször e-mailben, illetve a jelenlegi honlap működése óta mindenki személyes adatlapján is nyomon követhette az előírásokat és a befizetéseket. A PSAT azonban korábban nem érvényesítette a mulasztókkal szemben az Alapszabályban szereplő lehetséges szankciót, bízva abban, hogy többen tagdíj-hátralékaik ellenére fenn kívánják tartani tagsági jogviszonyukat és valóban nem egy példa volt rá, amikor valaki újra felelvenítette kapcsolatát a társasággal, befizetve akár nagyobb összegre rúgó felhalmozódott tartozását. Most is reméljük, hogy többen így döntenek.

Többször jeleztük, hogy az aranyérmesek és az egyesületi tagok létszámának folyamatos emelkedése miatt is elkerülhetetlen a nagyobb szigor, ugyanis az elnökség kötelessége a tagság nyilvántartása, ami szinte ellehetetlenült azáltal, hogy a nem aktív tagokkal nem tudtuk tartani a kapcsolatot sem, nem is beszélve arról, hogy mindez mennyire megnehezítette az egyesület gördülékeny működését, szervezési és döntéshozatali folyamatait.
 
Ahogyan mindig hagsúlyoztuk, a fenti eljárás csupán az egyesület működtetése érdekében szükséges lépés, ám minden Pro Scientia és Pro Arte Aranyérmes természetesen egyesületi tagságtól függetlenül is aranyérmes társunk, akit továbbra is szívesen látunk rendezvényeinken, valamint a honlapon használt aranyérmes adatlapján keresztül benne maradhat az aranyérmesek kapcsolati hálójában is.

Hír időpontja

2018. július 17. kedd, 15:15